SLUŽBY U ZÁKAZNÍKA

SERVIS NA KLÍČ

Nabízíme službu servis na klíč, která zahrnuje kompletní zajištění vaší opravy. Motor vám na určeném místě zdemontujeme a odvezeme k nám, kde provedeme potřebný servis, následně motor zpět dovezeme a provedeme montáž a odzkoušení na vašem stroji.

VIBRODIAGNOSTIKA

Jedná se o měření vibrací a frekvenční analýzu, která určí aktuální stav vašeho stroje, např.: nevyváhu, vadné ložiska, nesouosost a jiné.
Napomáhá k minimalizaci neplánovaných odstávek.

TERMODIAGNOSTIKA

Díky termodiagnostice zjistíme okamžitý stav stroje pomocí bezkontaktního snímání teplotního pole.
Napomáhá k minimalizaci neplánovaných odstávek.

SOUOSOST HŘÍDELÍ A ŘEMENIC

VYVAŽOVÁNÍ NA MÍSTĚ