ELECTRIC MACHINE MANAGEMENT
prediktivní údržba

…pusťte z hlavy vše, na co může EMM myslet za vás…

Jedná se o zpracování TECHNICKÉ DOKUMENTACE formou EMM, která zahrnuje vytvoření níže uvedených protokolů, seznamu elektromotorů a čerpadel v tištěné a elektronické podobě včetně mapy umístění vašich zařízení.

  • komplexní zabezpečení chodu strojů poháněných elektromotory
  • pomoc při pravidelném provádění údržby v plánovaných odstávkách a získání přehledu o vlastněných zařízeních tj. elektromotorů, čerpadel, míchadel a dalších točivých strojů (dále zařízení) používaných pro pohon lisů, linek, vrtaček, brusek atd. (dále stroje)

…kde výrazně pomáhá…

  • při tvorbě plánování plánu údržby na další období, kdy s námi konzultujete životnost zařízení po elektrické stránce
  • v situaci havarijní poruchy zařízení, kdy nemáte ve skladových zásobách náhradní zařízení vy, zajistí…sežene…dodá…
  • navrhne, jaké kroky jsou pro řádného hospodáře finančně nejefektivnější v delším časovém horizontu tj. včasné zařazení oprav do finančního plánu údržby
  • nižší náklady na údržbu při havarijních stavech
  • minimalizace výpadku výroby vlivem špatného stavu elektromotorů

…jak to celé provede…

Prvním krokem při zahájení spolupráce je vyhotovení kompletního seznamu elektromotorů, čerpadel a poháněných zařízení a „mapy“ objektu, včetně fotodokumentace uložení jednotlivých zařízení. V praxi to vypadá tak, že si společně dohodneme termín, kdy bude možné našimi techniky zmapovat elektromotory přímo na místě. Výstupy vyhotovíme v papírové i elektronické podobě – dle vaší potřeby.

Pokud to provozní podmínky dovolují, provedeme za provozu diagnostiku elektrických a elektroizolačních vlastností zařízení, termovizi a vibrodiagnostiku. Výstupem měření je protokol s popisem stavu zařízení, jehož přílohou je cenová nabídka na odstranění případných závad. Tyto jsme schopni odstranit v plánované odstávce (letní, zimní, víkendy).

V případě nutnosti okamžitého zásahu do elektromotoru, který má spálené vinutí, případně je mechanicky jakkoli poškozený, máme vlastní svozovou službu, která elektromotor vyzvedne a po expresní opravě zase přiveze zpět k vám.

Další a podrobnější informace vám rádi sdělíme na vyžádání.